Een prachtig geschenk voor de armste ouderen

Help anderen met uw testament
U bijdragen aan het werk van Stichting MAX Maakt Mogelijk. Met een testament maakt u uw specifieke wensen kenbaar, door uw bezit na te laten aan degenen die u dierbaar zijn. Naast familieleden en vrienden kunt u ook een goed doel opnemen in uw testament, bijvoorbeeld Stichting MAX Maakt Mogelijk. Zo kunt u ook in de toekomst bijdragen aan een beter bestaan voor ouderen naar wie vaak niemand omkijkt.

Dak en verse groente
Al een paar keer hebben we van heel betrokken gevers een nalatenschap mogen ontvangen die gekoppeld was aan een specifiek project of land. Zo wenste een reeds overleden dame dat een deel van haar erfenis naar de dakloze ouderenopvang in Roemenië zou gaan waar MAX Maakt Mogelijk al jaren helpt. Mevrouw was geboren in Boekarest. Een mooie manier om iets terug te doen met blijvend resultaat. Dertig zieke ouderen daar hebben nu een dak boven hun hoofd! Ook ontvingen wij een nalatenschap van een familie die graag iets wilde doen voor de mensen in Moldavië. Dankzij dit geld kon een kas worden neergezet waar groenten worden verbouwd. De ouderen in ons gezondheidscentrum Borceag, van waaruit thuiszorg en tafeltjedekje is georganiseerd, kunnen hiervan eten en er is zelfs genoeg om te kunnen verkopen. Een begin naar verzelfstandiging van dit project en minder kosten voor MAX Maakt Mogelijk.

Het Ben Oude NijHuis
MAX Maakt Mogelijk zet zich niet alleen in voor de ouderen in het buitenland, maar heeft zeker ook oog voor de ouderen in Nederland. Om die reden is Jan Slagter het Ben Oude NijHuis gestart om een nieuwe vorm van zorg voor ouderen met een lichte tot zware zorgvraag te ontwikkelen. Meer handen aan het bed, minder papierwerk. De ouderen die dit najaar deze nieuwe Rotterdamse woonvorm betrekken, hebben enkel AOW en/of een klein aanvullend pensioen. Het Ben Oude NijHuis laat zien dat de ouderenzorg in Nederland ook voor deze doelgroep kwalitatief van hoog niveau kan zijn.

Jan Slagter: “Er wordt vaak gezegd: kinderen hebben de toekomst. Niets is minder waar en gelukkig zijn er wereldwijd veel stichtingen actief voor arme kinderen. Maar wie bekommert zich om de ouderen? De mensen die het land hebben opgebouwd, altijd keihard hebben gewerkt, maar geen of nauwelijks pensioen ontvangen en op hun oude dag moeten hopen en bidden dat ze ergens eten vinden. Ik hoop met uw steun de hulp aan ouderen voort te kunnen blijven zetten. Want alle ouderen hebben toch recht op een zorgeloze oude dag?”

Hoe maakt u een testament op?
Als u geld wilt nalaten aan een goed doel zoals MAX Maakt Mogelijk, moet u naar de notaris. Deze legt uw wensen vast in een notariële akte, waarna een testament wordt opgemaakt dat door de erflater (degene die geld wil nalaten) wordt ondertekend. Pas dan is het officieel geldig. Een brief waarin u zelf schrijft dat u geld nalaat aan een goed doel – ook wel een ‘codicil’ genoemd – is niet rechtsgeldig. Een testament kan op ieder moment worden herroepen. Als u zich bedenkt, of iets wilt wijzigen in uw testament, moet ook dit via de notaris. Het testament simpelweg verscheuren of weggooien haalt niets uit. Goed om te weten Stichting MAX Maakt Mogelijk is door de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) als goed doel vrijgesteld van erfbelasting. Uw nalatenschap komt dus geheel ten goede aan de ouderen in nood.

Uw gift levert belastingvoordeel op!
Als u een periodieke gift wilt doen aan stichting MAX Maakt Mogelijk en deze voldoet aan een aantal voorwaarden, kan dit voordeel opleveren in de aangifte van uw inkomstenbelasting. U kunt daarmee geld terugkrijgen van de belastingdienst. Omdat Stichting MAX Maakt Mogelijk een ANBI-Status heeft, zijn er 2 voorwaarden voor het ontvangen van het belastingvoordeel: er dient een schriftelijke overeenkomst voor minimaal 5 jaar te zijn tussen de donateur en MAX Maakt Mogelijk en er mag geen tegenprestatie tegenover de donatie staan. Het formulier om deze overeenkomst vast te leggen, is door de belastingdienst opgesteld en te downloaden via de site van de belastingdienst. Ook kunt u via MAX Maakt Mogelijk een set documenten toegestuurd krijgen. Tussenkomst van een notaris is sinds 2014 niet meer nodig.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het opnemen van MAX Maakt Mogelijk in uw testament?
E-mail: info@maxmaaktmogelijk.nl
Telefoon: 035-6775409

IBAN: NL33 INGB 000 000 4567
BIC : INGBNL2A
t.n.v. MAX Maakt Mogelijk in Hilversum