De Sisters van Helpers of Mary zijn namens de Nederlandse stichting Oud in Afrika zeer actief in Ethiopië. Met name voor ouderen. Ze helpen al meer dan 00 ouderen met voornamelijk eten en drinken en soms medische zorg. Zo ook in de sloppenwijken van Addis Abeba waar tientallen ouderen van 70, 80 en 90 wonen. Het gaat om de oudste bewoners van Addis Abeba. Maar in een land waar mensen gemiddeld niet ouderen worden dan 57 is niet gerekend op echt oude mensen. Zorg is er voor deze groep daarom niet. De sisters van Helpers of Mary geven eten als de donaties het toelaten. Maar het geld raakt op en de vraag groeit. Oud in Afrika schakelt daarom de hulp in van MAX Maakt Mogelijk.

Een klein pensioen, oftewel pico-pensioen, uitkeren is de meest efficiënte oplossing om de oudste inwoners van de sloppenwijk te helpen. Ze kunnen hierdoor zelf bepalen waar ze hun geld aan willen besteden. De hulpvraag is niet van iedereen hetzelfde. Voor de een zijn medische zaken het belangrijkst. De ander kan niet dagelijks eten en zal daar het grootste deel van het pensioen aan besteden. Door ruimhartige donaties van kijkers ontvangen nu 200 ouderen wekelijks een pico-pensioen van €3,80. Daarnaast krijgen de ouderen een pakket met zeep, schoenen en eten. Een bescheiden pakket dat bewust eenvoudig is om lastige situaties met jaloerse mensen in de sloppenwijk te voorkomen. Dankzij hun pico-pensioenen hebben de ouderen hun levenslust weer terug. Ze hoeven niet meer te bedelen om eten.

Ouderenproblematiek Ethiopië

Ethiopië is één van Afrika’s grootste en armste landen en wordt omringd door conflictlanden zoals Somalië en Soedan. Mede door de toestroom van vluchtelingen is de bevolking in korte tijd explosief gegroeid van 30 naar 90 miljoen inwoners. Maar de economie groeit niet mee en de problemen worden groter.. met name voor ouderen. 30 procent van de bevolking in Ethiopië leeft onder de armoedegrens. Dat zijn 30 miljoen mensen. En meer dan de helft van de 90 miljoen inwoners heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg.

Status project

200 ouderen krijgen nog wekelijks een pico-pensioen.

Alle projecten