Milan Matijasevic heeft het syndroom van Down en wordt door zijn schoonzus Antonija verzorgd. Maar Milan en Antonija hebben nauwelijks geld voor eten, laat staan voor medicijnen. En dat terwijl Milan door zijn syndroom afhankelijk is van medicijnen. MAX Maakt Mogelijk maakt een ’medicijnenproject’ mogelijk voor vijftig ouderen.

Project

Met een financiële bijdrage maakt MAX Maakt Mogelijk een ’medicijnenproject’ mogelijk. Het geld is voor medische zorg, inclusief medicijnen, aan zo’n vijftig ouderen gedurende een jaar. Daarnaast krijgt een aantal ouderen, zonder enige vorm van inkomen, eten.

Ouderenproblematiek Banja Luka

Ruim 20 jaar na de oorlog kampt Bosnië nog met grote problemen. Veel ouderen leven in armoede. Geld voor medische zorg is er niet. De Nederlandse Berna en Johan van Kommer zijn met hun Stichting Opbouwwerk in Bosnië al 11 jaar actief om de allerarmsten te helpen. Onder hen veel ouderen voor wie medicijnen onmisbaar zijn.
Tijdens de oorlog moesten de mensen vluchten en alles achterlaten. De armoede vandaag de dag raakt vooral de ouderen. Alles wat zij opgebouwd hadden zijn ze kwijt. De meesten wonen in schamele onderkomens en hebben nauwelijks toegang tot gezond voedsel. Medicijnen zijn onbetaalbaar voor de 50 armste ouderen en recht op een vergoeding van de zorgkosten hebben ze ook niet.
Johan en Berna van Kommer werken samen met de lokale charitatieve organisatie Caritas om de ouderen van voedsel te voorzien. MAX Maakt Mogelijk kon helpen door in 2015 voor de 45 armste ouderen in Banja Luka de medicijnen en medische zorg betalen.

Status project

De medicijnen en zorg voor 2016 is betaald maar is in 2017 ook onmisbaar. Daarom is uw bijdrage hard nodig. Blijf de ouderen in Bosnië steunen!

Alle projecten