Help oma’s in Moldavië die met liefde voor hun kleinkinderen zorgen, maar niet de middelen hebben voor de verzorging. Met uw hulp kunnen we hun huisjes opknappen en voedselpakketten brengen, zodat de kinderen zonder honger naar bed kunnen in een warm en veilig huis.

In Capresti zorgen veel oma’s noodgedwongen voor hun kleinkinderen. De ouders zijn naar het buitenland vertrokken, in de hoop op een beter leven. De zorg komt daarom op oma neer. Maar van een paar tientjes pensioen, kun je ook in Moldavië niet veel doen. MAX Maakt Mogelijk wil de oma’s steunen door hun huisje op te knappen, kleding te geven en voedselpakketten te brengen. Helpt u mee?

Krotten

De huisjes waarin de oma’s met kleinkinderen wonen zijn in zeer slechte staat. De oma’s kunnen van hun pensioen dat 30 euro bedraagt geen raampje vervangen of een kachel laten repareren. Geld voor onderhoud is er niet. De muren zijn vaak van een soort klei gemaakt, plafonds lekken en geld voor kolen of hout om de vrieskou buiten te houden is er ook niet.

Ruim een miljoen Moldaviërs in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar, vertrekt naar onder andere Rusland en Turkije in de hoop op werk en een beter leven. Door deze enorme migratiestroom, ontstaan er in het land grote problemen. Dorpen lopen leeg, de industrie stagneert en ouderen blijven alleen achter. Kinderen worden bij hun grootouders achtergelaten.

MAX Maakt Mogelijk wil voorkomen dat de kleinkinderen dezelfde uitzichtloze toekomst tegenmoet gaan als hun grootouders. Door de huisjes op te knappen en voedselpakketten te brengen, ontlasten we de oma’s en geven we de kinderen een veilig thuis waar ze hun schoolwerk kunnen maken.

Alle projecten