Het verpleeghuis Casa MAX Capresti moet voor haar bewoners zorgen en daarnaast zelf inkomsten genereren. Kassen om daarin groenten en fruit te verbouwen zijn hiervoor het het uitgelezen middel. Een bekende uitspraak is: geef de armen geen vis, maar een hengel. En dat is precies wat MAX Maakt Mogelijk wil. Groente- en fruitkassen zijn van grote waarde voor de zeer arme gemeenschap en voorzien de bewoners van Casa MAX van gezond eten.

Op het terrein van Casa MAX zijn enkele kassen geplaatst. Hierin worden allerlei agrarische producten zoals tomaten, komkommers en aardbeien verbouwd. Deels worden deze gebruikt in de maaltijden voor de ouderen. De kassen bieden niet alleen gezonde voeding, er ontstaat ook werkgelegenheid. Want in het verbouwen van groenten en fruit gaat veel tijd en werk zitten. Op deze manier kunnen de mensen in de armste dorpen zelf hun geld verdienen en kunnen de ouderen in de zorgprojecten gezond eten aanbieden. Het surplus gaat voor verkoop naar de lokale markt voor extra inkomsten. Door deze extra inkomsten hoeft MAX Maakt Mogelijk maandelijks iet meer bij te dragen in de kosten voor voeding in Casa MAX Capresti.

Ouderenproblematiek Moldavië

Moldavië, één van de armste landen in Europa, ligt slechts op drie uur vliegen van Nederland. Een prachtig land dat net iets kleiner is dan ons land en maar 4,4 miljoen inwoners telt. Waarvan veertig procent van de ouderen ver onder de armoedegrens leeft. De meeste ouderen ebben een pensioen van dertig euro. Zelfs in het armste land van Europa kun je hier niet van even. Met als gevolg dat ouderen vervuild en ondervoed raken, ziek worden en in een sociaal isolement terecht komen.
Moldavie behoorde vroeger tot de Sovjet-Unie. In 1991 wordt het onafhankelijk. Na de onafhankelijkheid is het land in een diep dal geraakt.

Vooral de ouderen hebben het zwaar te verduren. Hun kinderen kunnen de zorg voor hen niet meer opbrengen en wonen en werken vaak in het buitenland. In de schaarse verzorgingstehuizen die het land telt, zijn nauwelijks voorzieningen. De arme regering ontbreekt het aan geld en middelen om hier wat aan te doen.

Status project

Dit project is afgerond.

Alle projecten