De Nederlandse Anneke woont al jaren met haar man Mambu in zijn geboorteland Liberia. Samen zetten zij zich daar in voor de arme ouderen. Na burgeroorlogen en ebola staan de mensen door corona weer voor een grote uitdaging om te overleven. Maar dankzij de hulp van Anneke en Mambu is er hulp. MAX Maakt Mogelijk heeft dankzij donaties geholpen met voedselpakketten en waterpompen.

Liberia is één van de armste landen in de wereld. Er wonen ruim vijf miljoen mensen. En meer dan de helft daarvan leeft onder de armoedegrens. Niets is vanzelfsprekend voor de armste mensen in Liberia. Een pensioen of speciale ouderenzorg is er al helemaal niet. En daarom moeten ze iedere dag weer opnieuw zien te overleven. De Nederlandse Anneke en haar man Mambu trekken zich het lot van deze ouderen aan en bieden hulp.

Anneke en Mambu hebben een fabriekje opgezet waar water-touwpompen worden gemaakt. Deze waterpompen worden in dorpen geplaatst, zodat iedereen daar schoon drinkwater kan halen. Een waterput graven en er een touwpomp op plaatsen kost 5000 euro. Maar naast water hebben de ouderen ook voedsel nodig.

Een voedselpakket bestaat uit levensmiddelen als koffie , thee, rijst, bonen, sardines en hygiëne items. Dit wordt in een afsluitbare emmer verpakt. Deze emmer beschermt het eten tegen ratten en muizen en wordt later gebruikt om drinkwater in te vervoeren en te bewaren.

Update en afsluiting project:

MAX Maakt Mogelijk heeft dankzij donaties het werk van Anneke en Mambu kunnen steunen. Er zijn meer dan 400 voedselemmers uitgedeeld aan de armste ouderen en 11 waterputten konden geslagen worden! Ook is een bijdrage geleverd voor de verdere ontwikkeling van de touwpompen. Het project is binnen de stichting MAX Maakt Mogelijk afgesloten.

Anneke en Mambu leveren een voedsel-emmer af bij mevrouw Hawa (81 jaar) en nemen de tijd voor een praatje

Alle projecten