De Nederlandse Anneke woont al jaren met haar man Mambu in zijn geboorteland Liberia. Samen zetten zij zich daar in voor de arme ouderen. Na burgeroorlogen en ebola staan de mensen door corona weer voor een grote uitdaging om te overleven. Maar dankzij de hulp van Anneke en Mambu is er hulp. MAX Maakt Mogelijk wil helpen door geld in te zamelen voor voedselpakketten en waterpompen.

Liberia is één van de armste landen in de wereld. Er wonen ruim vijf miljoen mensen. En meer dan de helft daarvan leeft onder de armoedegrens.  Niets is vanzelfsprekend voor de armste mensen in Liberia. Een pensioen of speciale ouderenzorg is er al helemaal niet. En daarom moeten ze iedere dag weer opnieuw zien te overleven. De Nederlandse Anneke en haar man Mambu trekken zich het lot van deze ouderen aan en bieden hulp.

Anneke en Mambu hebben een fabriekje opgezet waar water-touwpompen worden gemaakt. Deze waterpompen worden in dorpen geplaatst, zodat iedereen daar schoon drinkwater kan halen. Een waterput graven en er een touwpomp op plaatsen kost 5000 euro. Maar naast water hebben de ouderen ook voedsel nodig.

Een voedselpakket bestaat uit levensmiddelen als koffie , thee, rijst, bonen, sardines en hygiene items. Dit wordt in een afsluitbare emmer verpakt. Deze emmer beschermt het eten tegen ratten en muizen en wordt later gebruikt om drinkwater in te vervoeren en te bewaren.

Help de ouderen in Liberia, door het werk van Anneke en Mambu te steunen. Doneer nu voor een voedselpakket van 25 euro of draag bij aan een waterput met touwpomp van 5000 euro.

Anneke en Mambu leveren een voedsel-emmer af bij mevrouw Hawa (81 jaar) en nemen de tijd voor een praatje

Alle projecten