De Amsterdamse arts Abdelali Bentohami zet zich al jaren in om de allerarmsten in Marokko, het geboorteland van zijn ouders, medisch te helpen. Voor ouderen zijn dat vooral gratis oogoperaties, om te voorkomen dat ze blind worden.

In Marokko zijn naar schatting een miljoen mensen blind als gevolg van slechte hygiëne, eenzijdige voeding en gebrek aan goede medische voorzieningen. In veel gevallen blijken verwaarloosde oogaandoeningen om cataract, oftewel staar te gaan. Een aandoening die redelijk eenvoudig te verhelpen is middels een operatie. Maar daar hebben de ouderen in Marokko het geld niet voor. Abdelali neemt Jan Slagter mee naar de stad Tanger om een aantal ouderen te bezoeken die blind dreigen te worden, als ze niet snel geopereerd worden. MAX Maakt Mogelijk hoopt met hulp van de kijker zoveel mogelijk ouderen te kunnen helpen met een staaroperatie.

De stichting van Abdelali opereert, met behulp van artsen uit Nederland, kosteloos patiënten in Marokko die zelf geen operatie kunnen betalen. Dit kan variëren van een hazenlip bij kinderen tot staaroperaties bij ouderen. Het zijn meestal kleine operaties, maar ze maken een levensgroot verschil voor de allerarmsten van Marokko. MAX Maakt Mogelijk wil Abdelali en zijn collega artsen helpen zoveel mogelijk ouderen te helpen met een staaroperatie. Eén staaroperatie kost 200 euro.

Marokko is een land met 33.000.000 inwoners en heeft op het gebied van gezondheidszorg nog veel problemen. Zo ontbreekt het In Marokko aan een goed zorgsysteem. Hierdoor hebben veel (arme) mensen geen toegang tot adequate gezondheidszorg. Slechts 1% van het bruto nationaal product van Marokko wordt besteed aan gezondheidszorg. Dat is erg weinig in vergelijking met andere landen. In Nederland wordt bijvoorbeeld 12% van het bruto nationaal product uitgegeven aan gezondheidszorg. In Marokko is er bijvoorbeeld ook maar één arts op 2500 inwoners. In Nederland is er één arts op 250 inwoners. Het grootste probleem is geld. De meeste mensen in Marokko, of ze nu op het platteland wonen of in de stad, kunnen zich door het ontbreken van een adequaat verzekeringssysteem, geen goede zorg permitteren. Arme mensen staan daarom dagemlang voor een ziekenhuis, in de hoop geholpen te worden. Helaas komen veel mensen nooit aan de beurt.. als ze al een manier hebben gevonden om een ziekenhuis te bereiken.

Alle projecten