Dankzij een donatie van de Nationale Postcode Loterij konden we starten met een groot project: de bouw van aanleunwoningen voor de armste ouderen. Tegenover het MAX gezondheidscentrum, zijn 15 aanleunwoningen gebouwd. Ze zijn bijna klaar, maar dat ging niet zonder slag of stoot.. Problemen met de grond, bouwproblemen en de aanhoudende vorst zorgden ervoor dat de opleverdatum steeds verder opschoof.
Maar inmiddels is de eerste woning bijna klaar om bewoond te worden. Er is voor 14 woningen nog geen meubilair, zoals bedden, kasten, stoelen, linnengoed en tafels. De ouderen hebben zelf geen geld om deze te kopen. Zoals Matrona die een pensioen heeft van 38 euro. Haar man overleed toen de kinderen nog jong waren en op hulp van hen hoeft ze niet te rekenen. Nu ze dakloos dreigt te worden zou een huisje van de Postcode Loterij haar redding zijn. Het huisje van Matrona is voorzien van meubilair. Help nog 14 aanstaande bewoners door hun huisje compleet in te richten!

In 2017 wordt Jan Slagter verrast door Quinty Trustfull met een geweldige donatie van de Nationale Postcode Loterij voor Stichting MAX Maakt Mogelijk; € 500.000 voor de realisatie van aanleunwoningen in Moldavië.

In de loop van dat jaar worden plannen ontwikkeld, maar voor met de werkelijke bouw kan worden begonnen, blijkt dat er eerst een hele reeks van administratieve handelingen nodig is. In de plaats Borceag (zuid-Moldavië) is inmiddels het stuk grond, waarop de eerste vijftien huisjes zouden moeten worden gerealiseerd, aangekocht.

In de zomer van 2018 wordt de samenwerking met het bedrijf, die de huisjes zou gaan bouwen, alsnog beëindigd, omdat er geen overeenstemming over de bouwsom kan worden bereikt. Dit betekent een oponthoud van enkele maanden, ook vanwege de productie van nieuwe bouwtekeningen die nodig blijken te zijn.

In november 2018 wordt een overeenkomst ondertekend met het Moldaafse bouwbedrijf van Petrov Valentin voor de realisatie van 15 huisjes op de locatie in Borceag.

Gepensioneerd ingenieur Wim van der Maten begeleidt het proces naar de totstandkoming van het contract en hij houdt ook als zeer deskundig vrijwilliger toezicht op de bouwwerkzaamheden. Vanwege de wintermaanden wordt pas in het voorjaar van 2019 echt begonnen met de bouw van de huisjes. Volgens planning, zal de oplevering in het najaar van 2019 een feit zijn en kunnen de eerste vijftien ouderen hun intrek nemen in een comfortabel huisje.

Alle projecten