Dankzij een donatie van de Nationale Postcode Loterij konden we starten met een groot project: de bouw van aanleunwoningen voor de armste ouderen. Tegenover het MAX gezondheidscentrum in Borceag (Zuid-Moldavië), zijn 19 aanleunwoningen gebouwd. Ze zijn klaar, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Problemen met de aannemer, de grond, bouwproblemen, vergunningen en de aanhoudende vorst zorgden ervoor dat de opleverdatum steeds verder opschoof. En ook hier kregen we te maken met de Corona pandemie, waardoor de bouw enkele malen stil kwam te liggen.
Inmiddels zijn diverse woningen bewoond en dankzij donaties kon goed meubilair, zoals bedden, kasten, stoelen, linnengoed en tafels worden gekocht. De bewoners genieten deze winter van de warmte in de comfortabele huisjes.

 

In 2017 wordt Jan Slagter verrast door Quinty Trustfull met een geweldige donatie van de Nationale Postcode Loterij voor Stichting MAX Maakt Mogelijk; € 500.000 voor de realisatie van aanleunwoningen in Moldavië.

In de loop van dat jaar worden plannen ontwikkeld, maar voor met de werkelijke bouw kan worden begonnen, blijkt dat er eerst een hele reeks van administratieve handelingen nodig is. In de plaats Borceag (zuid-Moldavië) is inmiddels het stuk grond, waarop de huisjes zouden moeten worden gerealiseerd, aangekocht.

In de zomer van 2018 wordt de samenwerking met het bedrijf, die de huisjes zou gaan bouwen, alsnog beëindigd, omdat er geen overeenstemming over de bouwsom kan worden bereikt. Dit betekent een oponthoud van enkele maanden, ook vanwege de productie van nieuwe bouwtekeningen en vergunningen die nodig blijken te zijn.

In november 2018 wordt een overeenkomst ondertekend met het Moldaafse bouwbedrijf van Petrov Valentin voor de realisatie van 19 huisjes op de locatie in Borceag.

Gepensioneerd ingenieur Wim van der Maten begeleidt het proces naar de totstandkoming van het contract en hij houdt ook als zeer deskundig vrijwilliger toezicht op de bouwwerkzaamheden. Vanwege de wintermaanden wordt pas in het voorjaar van 2019 echt begonnen met de bouw van de huisjes. Volgens planning is de oplevering van 15 huisjes en een overdekt terras in september 2019 een feit. De volgende 4 huisjes worden loop 2020 gebouwd en in september 2020 opgeleverd. De huisjes worden verwarmd met een boiler op hout, echter na rijp beraad wordt besloten dat er alsnog een gasaansluiting wordt gerealiseerd. Begin 2021 zal de boiler voor de centrale verwarming in de huisjes, hierop kunnen worden aangesloten.

Alle projecten