Het coronavirus raakt ons allemaal, vooral de kwetsbare ouderen. En dat geldt niet alleen voor de ouderen in Nederland.

Het coronavirus houdt ons al een jaar in zijn greep en beheerst ons dagelijks leven. Hoe terecht de maatregelen ook zijn die nu gelden, ze zijn niet zonder gevolgen. De druk op de zorg neemt toe, we zoeken elkaar niet meer op en boodschappen doen is niet meer vanzelfsprekend.

Kwetsbare ouderen

Maar wat als het doen van boodschappen, het hebben van een bord eten of zelfs een dak boven het hoofd al voor het coronavirus dagelijks niet aan de orde was. Wat als je afhankelijk bent van een gaarkeuken om aan een maaltijd te komen? Wat als je de straat niet meer op mag om plastic te rapen om zo aan inkomsten te komen. Wat als alles om je heen letterlijk stil komt te liggen! Duizenden ouderen stevenen af op een ramp die zijn weerga niet kent.

Rechtstreeks hulp bieden

MAX Maakt Mogelijk heeft sinds de uitbraak van het coronavirus direct rechtstreekse hulp geboden aan de mensen rondom onze projecten. Waar gaarkeukens verplicht moesten sluiten, worden nu voedselpakketten gemaakt en rondgebracht. Voor mensen die bedlegerig zijn en niet in staat zelf eten te koken, worden maaltijden gekookt en rondgebracht. Binnen enkele dagen zijn speciale ontheffingen gerealiseerd, waarmee onze mensen toestemming hebben om toch naar onze begunstigden te mogen rijden. Honderden ouderen zijn inmiddels voor de komende maand geholpen.

Wim helpt ouderen in Litouwen

Het coronavirus raakt ook de ouderen in Litouwen. Gelukkig woont daar de 79-jarige Wim Brauns die zich al jaren inzet voor de ouderen in Litouwen. De stichting steunt hem nu extra, omdat de ouderen compleet geïsoleerd thuis zitten en niet weten hoe ze aan eten moeten komen. Wim komt in actie maar heeft onze steun hard nodig.

De voorraden raken op!

Maar alle berichten uit de media wereldwijd zijn duidelijk. Ook de komende maanden zullen alle noodmaatregelen van kracht blijven. Er is dus langduriger noodhulp nodig om juist deze mensen door deze tijd te helpen. En de voorraden raken op!

Help mee met onze noodhulp en laat de ouderen niet vallen nu ze ons zo ontzettend hard nodig hebben. Inmiddels ontvangen wij ook aanvragen vanuit alle delen van de wereld; Oeganda, Pakistan en Indonesië hebben om hulp van Stichting MAX Maakt Mogelijk gevraagd. Ook hier zijn beschermingsmaterialen, levensmiddelen en medicijnen dringend nodig. Wij laten ze niet in de steek, u toch ook niet?

Geef om deze ouderen en doneer! Wij zorgen ervoor dat uw donatie direct op de juiste plek terecht komt. Zoals u dat van ons gewend bent!

 

Alle projecten