Nadejda Mocan gaat elke dag te voet haar dorp Vulcanesti door om een aantal arme ouderen eten te brengen. Dit eten maakt ze thuis in een zeer primitieve keuken van ingrediënten die ze krijgt. In 2016 roept Jan Slagter de hulp in van de kijker om dit werk van Nadejda te ondersteunen.

Een jaar later, in 2017, is Jan terug en bezoekt samen met Nadejda een aantal van de 40 ouderen die nu dagelijks een voedzame maaltijd thuisbezorgd krijgen door ene vrijwilliger op de fiets. Onder de arme ouderen Ion die moest bedelen om eten. Vorig jaar trof Jan hem aan in een krot dat op instorten stond, een maand na Jan z’n bezoek stortte het huis ook werkelijk in elkaar. Dankzij de donaties kon MAX Maakt Mogelijk een ander huisje voor Ion kopen.

Het Project

Nadejda Mocan (54) is van huis uit psycholoog en zet zich al jaren in voor de kwetsbaarste groepen in Vulcanesti. Ze heeft zelf een hulpproject opgezet dat de ouderen helpt, maar door gebrek aan geld ontbreekt structuur. MAX Maakt Mogelijk wil daarom het tafeltje-dekje project steunen door de sobere keuken van Nadejda uit te rusten met meer pannen, apparatuur en een goede koelkast om sneller en voor meer mensen te koken. Daarnaast is geld nodig om boodschappen in te kopen. Eén maaltijd kost €2,00 per persoon, per dag. Het merendeel van de 45 armste ouderen uit het dorp ontvangt geen pensioen. Zoals Ion Fiuor (foto). Daarnaast moet het vervoer van het eten naar de ouderen toe anders. Nu brengt Nadejda alles te voet rond, maar dit kost veel tijd. MAX Maakt Mogelijk wil daarom fietsen met manden ter beschikking stellen.

Ouderproblematiek Moldavië & Vulcanesti

In Vulcanesti wonen 16.000 mensen, van wie 2401 ouderen (1013 man, 1388 vrouw). De helft van deze ouderen heeft moeite om rond te komen. Van de 45 armste ouderen ontvangen 40 mensen geen pensioen en hebben daardoor geen vast inkomen. Op familie hoeven de meesten niet te rekenen, omdat de meeste jonge mensen naar het buitenland zijn vetrokken voor werk. Moldavië is het armste land van Europa. In Vulcanesti staat 1 ouderenhuis waar 13 vrouwen en 5 mannen wonen. De andere ouderen in het dorp moeten daarom langer thuis blijven wonen. Ziek of aan bed gekluisterd doet daar niets aan af. Maar hulp is wel hard nodig! De ouderen die nog in hun krot wonen en volledig afhankelijk zijn van verzorging via thuiszorg én eten dat aan huis gebracht, kunnen zich zonder thuiszorg en tafeltje-dekje niet redden.

Alle projecten