MAX Maakt Mogelijk ontvangt in 2014 van Tineke en Johan van de Hoef een noodkreet. Ze schrijven over de ellendige omstandigheden waarin een grote groep mensen in Hongarije oud moeten worden. Vanuit de Norbertijnenpriorij De Schans in Tilburg zijn Johan en Tineke, samen met hun werkgroep, zeer actief om deze kwetsbare ouderen in Hongarije te steunen. Ze doen dat al een aantal jaren door de Zusters in het plaatsje Zsámbèk te helpen. De zusters zijn de spil van Zsámbèk. Ze hebben een school opgericht, geven les, delen iedere zaterdag voedselpakketten uit aan mensen uit het dorp en dan is er nog de noodopvang voor dakloze en mishandelde ouderen.

Maar die opvang barst uit haar voegen en hulp is daarom hard nodig. Vooral ‘s winters kloppen tientallen mensen in de leeftijd van 50 tot 90 jaar aan voor noodhulp en opvang. Een groot aantal blijft er noodgedwongen wonen, met als gevolg dat de opvang vol zit en de zusters andere hulpbehoevenden moeten weigeren.

Het aantal opvangplaatsen moet worden uitgebreid. De Hongaarse overheid heeft daarom een voormalig tbc-kliniek beschikbaar gesteld die is gerenoveerd om dienst te doen als Zorgcentrum Jozefinum. Er is plaats voor 72 ouderen die permanent kunnen blijven wonen. Maar er is geen geld voor de inrichting van het enorme pand. MAX Maakt Mogelijk heeft samen met werkgroep van Norbertijnen-priorij De Schans uit Tilburg de handen in een geslagen en partijen gevonden om aan dit project mee te werken. Dankzij de inzet van al die verschillende partijen is het in de zomer van 2015 gelukt om Zorgcentrum Zsámbèk te realiseren. Het huis biedt 72 ouderen permanent onderdak. Het heeft een dagopvang waar 600 mensen terecht kunnen en er worden maaltijden bereid voor 25 ouderen die thuis wonen.

Ouderenproblematiek Zsámbék – Hongarije

Het EU-land Hongarije ligt in Centraal-Europa. Het dorp Zsámbèk ligt 30 km ten westen van de hoofdstad Budapest. Niet eerder was MAX Maakt Mogelijk betrokken bij een project in Hongarije. Een land dat op het eerste gezicht welvarend oogt en waar toeristen vooral zomers op vakantie gaan.

Maar net als in de EU-buurlanden Roemenië en Bulgarije merken ouderen ook in Hongarije weinig van die opkomende welvaart. Zsámbék is een stadje met 5500 inwoners, maar de sociale verschillen zijn er groot. Behalve Hongaren wonen in het dorp veel Roma- en Duitstalige gezinnen die kampen met veel armoede, sociale problemen en werkeloosheid. Alcoholmisbruik is er een groot probleem.
Daarom proberen de Hongaarse Norbertijnen zusters al sinds het eind van het communisme in 1990 met scholing en speciale zorg deze vicieuze cirkel van enorme sociale problemen te doorbreken. Maar de 700 ouderen in het dorp leiden hier toch nog steeds onder. Daarnaast zijn veel ouderen slachtoffer van geweld door alcoholmisbruik.

Status project

Financieel is dit project afgerond. In het huis Jozéfinium wonen 72 ouderen die nog altijd goed verzorgd worden door de Zusters.

Alle projecten