In de gemeente Bushat, waar het dorp Barbullush toe behoort, leven 150 ouderen onder extreem slechte omstandigheden. Opvang is er niet vanzelfsprekend. Tenminste 40 van deze ouderen kunnen niet meer zelfstandig wonen en hebben geen familie om op terug te vallen. Dick en Helen Wesselingh wonen in Bushat en helpen zoveel ouderen als ze kunnen. Maar de nood overstijgt de mogelijkheden. Er moet een verzorgingshuis komen en daarom roept de familie Wesselingh de hulp in van MAX Maakt Mogelijk.

Tot oktober 2014. Het tehuis dat dankzij de donateurs van MAX Maakt Mogelijk tot stand kwam is feestelijk geopend en de bewoners hebben hun intrek genomen.

De Nederlanders Dick en Hélène Wesselingh maken al jaren het verschil voor de ouderen in de gemeente Bushat en werken ook nu keihard om het verzorgingshuis te realiseren. Het gaat niet zonder slag of stoot, want in de wintermaanden heeft de verbouwing te kampen met veel tegenslag door overstromingen. In oktober 2014 is het zo ver. Het verzorgingshuis dat dankzij de donateurs van MAX Maakt Mogelijk tot stand is gekomen wordt feestelijk geopend en de bewoners nemen hun intrek. Inmiddels is het huis een begrip in Buhat en omgeving. De bewoners hebben het er naar hun zin en de gemeente heeft de lopende kosten overgenomen.

Over de naam van het tehuis hebben Dick en Hélène goed nagedacht. Het verzorgingshuis heet nu Shtëpi BESA. BESA is voor de Albanese ouderen heel herkenbaar. Het is hun morele testament. In één woord is alles van waarde en betekenis samengevoegd.

Ouderenproblematiek in Albanië

Albanië is een prachtig land aan de Middellandse Zee. Tegelijkertijd is het één van de armste landen van Europa. Het land is bezig om op te krabbelen uit een diep dal, maar nog steeds leeft een kwart van de bevolking onder de armoedegrens. Omdat Albanië zich nog steeds bevindt in een overgangsfase naar een democratisch georganiseerd bewind, staat het sociale zorgstelsel zoals we dat kennen in West-Europa, nog in de kinderschoenen. Sociale voorzieningen voor ouderen zijn er nauwelijks.

Ouderen leven ver onder de armoedegrens in lekkende krotten. De leefomstandigheden van de ouderen in Albanië blijven uitermate slecht. De overheid is tot op heden niet in staat de volledige zorg voor de ouderen op zich te nemen. Daarnaast zijn er heel veel materialen, zoals rolstoelen, ziekenhuisbedden en incontentiemateriaal, niet te koop in Albanië.
Dit maakt het erg moeilijk voor de Albanese overheid om goede zorg te bieden. Ook ontbreekt het aan kennis van verplegend personeel en artsen om goede zorg op maat te bieden. De gemeente Bushat erkent alle problemen die er zijn met betrekking tot de ouderen in de gemeente. De gemeente wil haar uiterste best doen om het leven van de ouderen dragelijker te maken en de problemen van de ouderen aan te pakken. Maar dat kan de burgemeester niet alleen.

Status project

Het project draait goed en het tehuis is volledig bezet.

Alle projecten