MAX Maakt Mogelijk krijgt het verzoek om bij een verzorgingshuis in Capresti een waterput te slaan. Eenmaal ter plaatse blijkt er veel meer aan de hand. De bewoners krijgen iedere dag één fles water per persoon. Ze wonen in een huis zonder verwarming en hebben nauwelijks te eten. Het gebouw waarin de ouderen wonen is vervallen. Er is geen stromend water. Het sanitair is vreselijk verouderd. De keuken is oud en armoedig. In de eetzaal is er nauwelijks voor iedereen ruimte om rustig te kunnen eten. De bedden en oude matrassen zijn ook dringend aan vervanging toe. Mede door de slechte (hygiënische) omstandigheden overlijden veel bewoners vroegtijdig.

Het tehuis moet in zijn geheel gerenoveerd worden. Naast de watervoorziening moeten ook de toiletgroep, de slaap- en badkamers, de keuken en niet te vergeten de inrichting worden aangepakt. MAX Maakt Mogelijk laat een ingrijpend renovatieplan maken en vraagt daarbij de hulp van de kijkers. In 2008 is de grondige renovatie een feit. Casa MAX Capresti (CMC) is anno 2016 een doorlopend project vanwaar uit verschillende deelprojecten, zoals thuiszorg, tafeltje-dekje, de winteractie, reparaties van huisjes en het kassenproject worden gecoördineerd en uitgevoerd. Vera Crivorucica heeft de dagelijkse leiding van het verzorgingshuis.

Behalve dat het hoofdproject een verzorgingshuis is voor veertig ouderen werken 15 lokale vrijwilligers tegen een geringe maandelijkse vergoeding in de thuiszorg. De medewerkers helpen bedlegerige ouderen met het wassen, halen ze uit bed als dat kan, maken het bed op en verschonen dat een paar keer per week, ruimen het huisje op en luchten het en nemen de vuile was mee die in Casa MAX wordt gewassen
Inmiddels is het aantal ouderen dat thuiszorg en drie keer per week een warme maaltijd krijgt, uitgegroeid tot 87 ouderen.

Ouderenproblematiek Moldavië

Moldavië, één van de armste landen in Europa, ligt slechts op drie uur vliegen van Nederland. Een prachtig land dat net iets kleiner is dan ons land en maar 4,4 miljoen inwoners telt. Het land behoorde vroeger tot de Sovjet-Unie. In 1991 wordt het onafhankelijk. Na de onafhankelijkheid is het land in een diep dal geraakt.

Vooral de ouderen hebben het zwaar te verduren. Hun kinderen kunnen de zorg voor hen niet meer opbrengen en wonen en werken vaak in het buitenland. In de schaarse verzorgingstehuizen die het land telt, zijn nauwelijks voorzieningen. De arme regering ontbreekt het aan geld en middelen om hier wat aan te doen.

Status project

Het verzorgingshuis voorziet door de verkoop van groente uit de eigen kassen in eigen onderhoud. Voor de thuiszorg daarentegen betaalt MAX Maakt Mogelijk ieder jaar €26.590. Hiervoor zijn we hard op zoek naar (vaste) donateurs. Want vaste kosten vragen om vaste inkomsten. Deze zijn ondergebracht in het verzamelproject Maaltijden Moldavië, omdat er meerdere maaltijdprojecten in Moldavië lopen.

Alle projecten